Katalogas. Tinklapių katalogas. Svetainių katalogas. Lietuviškų tinklapių bei nuorodų katalogas Link Bin.

 
 

Nevyriausybinė nepolitinė organizacija – Jungtinis demokratinis judėjimas.

Nevyriausybinė nepolitinė organizacija – Jungtinis demokratinis judėjimas.

Jungtinis demokratinis judėjimas (sutrumpintai JDJ) yra nevyriausybinė nepolitinė organizacija, įsteigta 2009 m. sausio 31 d. Kaune vykusioje piliečių sueigoje. JDJ teisinė forma yra asociacija.
Steigime dalyvavo daugelio Lietuvos visuomeninių organizacijų atstovai bei lyderiai, dvasininkai, verslininkai, politikai, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, jaunimo organizacijų atstovai. JDJ pirmininku išrinktas žinomas teisininkas Kęstutis Čilinskas.
Pasak vienos iš renginio organizatorių, Kauno bendruomenės „Nemuno krantai“ vadovės Rūtos Zabielienės, į sueigą susirinko beveik aštuonios dešimtys aktyviausiai Lietuvoje veikiančių visuomeninių organizacijų vadovų ir atstovų: profesijų sąjungų, asociacijų, judėjimų, bendruomenių ir bendrijų. Čia galima buvo pamatyti Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos, Pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, jaunimo organizacijų atstovus ir vadovus. Sueiga buvo įprasminta rezoliucija, kuri tapo Jungtinio demokratinio judėjimo įsteigimo pamatu.
JDJ steigimą lėmė ryškėjanti takoskyra tarp visuomenės ir politikos, šalį apraizgiusių korumpuotų politikų ir verslo piramidžių įsigalėjimas, monopolininkų ir korumpuotų politikų sukelta krizė, dėl kurios priversta kęsti didžioji Lietuvos visuomenės dalis, o sąžiningas verslas tampa vis mažiau įmanomu.
Judėjime vietą gali atrasti visa įvairialypė Lietuvos visuomenė. Tai Lietuvos, pakilusios prieš oligarchiją, judėjimas, siekiantis kurti teisinę Lietuvos valstybę!

Kodėl JDJ?
JDJ steigimo išvakarėse sklandė idėja iškelti „Vilties prezidento“ kandidatūrą artėjančiuose LR Prezidento rinkimuose. Piliečių sueigoje pranešimą skaitęs advokatas Kęstutis Čilinskas konstatavo, kad norint kovoti su Lietuvą kamuojančiomis problemomis, šiuo metu dar svarbiau yra telkti aktyvius žmones, burtis į visuomeninį judėjimą, koncentruoti Lietuvoje esamas visuomeninės veiklos pajėgas, kuriomis būtų siekiama kurti demokratinę teisinę Lietuvos valstybę.
„ Sukoncentravęs piliečių ir organizacijų pastangas judėjimas galėtų siūlyti visuomenei sprendimus, teisės aktų projektus, kuriais būtų naikinamos dirbtinės monopolijos, nesąžininga konkurencija, klestinti korupcija ir iš šios tikrovės kildintas krizės įveikimo planas. Judėjimas artimiausiu metu galėtų siekti keisti krizės įveikimo planą šalinant visų pirma krizės priežastis – monopolijas, bei didžiulę žalą Lietuvos biudžetui padariusį ir tebedarantį LEO LT sandorį. Būtina koncentruoti visuomenines pastangas ir energiją minėtiems darbams. Lietuvoje yra daug aktyvių organizacijų bei aktyvių piliečių, kurie susitelkę galėtų priversti veikti Konstitucijos principus ir normas, o ne Oligarchų ir siaurų įtakingų interesų užgaidas.“ – Sueigoje teigė K. Čilinskas.
Tikimasi, kad JDJ nariai bursis į veiklos grupes pagal tai, kokios srities valstybinės veiklos kontrolė juos domintų: teisės, mokslo, verslo rėmimo, teisėtvarkos, kultūros, sveikatos apsaugos, antikorupcinė, socialinių klausimų ir pan. Be to, JDJ nariai galėtų inicijuoti JDJ komisijas tirti specialiems klausimams, pvz., dėl neskaidrių valstybės turto privatizavimo sandorių, dėl asmenų
teisių pažeidimo ir pan.

JDJ tikslai
Pagrindinis Asociacijos tikslas yra inicijuoti, koordinuoti ir plėtoti asmenų veiklas:
1. Įtvirtinant Lietuvoje atvirą, teisingą, darnią pilietinę visuomenę bei teisinę valstybę;
2. Panaikinant teisines, politines ir ekonomines sąlygas korupcinio, oligarchinio valdymo egzistavimui.

Siekdama numatyto tikslo, Asociacija numato, rengia ir inicijuoja priemones bei veiksmus tam, kad:
1. Tauta turėtų aukščiausią suverenią galią valstybėje bei galimybes tą galią įgyvendinti tiesiogiai ir per demokratiškus, teisingus ir lygius rinkimus;
2. Nebūtų diskriminuojami atskiri asmenys ir visuomenės veiklos sritys (mokslas, kultūra, švietimas, medicina, teisėsauga ir kt.);
3. Valdžios atstovai nepiktnaudžiautų savo pareigomis, valdžios įstaigos tarnautų žmonėms, kad teisėti žmogaus ir verslo interesai būtų ginami, o varžomi tik tiek, kiek tai būtina viešajam interesui garantuoti;
4. Oligarchinės monopolijos neslėgtų verslo, žmonių ir valstybės, o būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, vartotojų teisės bei asmenų socialinės garantijos;
5. Būtų sukurtos prielaidos nešališkam, skaidriam teismui, o teisėsaugos institucijos orientuotos į asmenų teisių gynimą ir teisėtumo užtikrinimą, sudarant šioms funkcijoms vykdyti tinkamas materialines sąlygas;
(JDJ įstatų 3.1, 3.2 punktai)

JDJ struktūra, skyriai Lietuvos miestuose
Teisinė JDJ forma yra asociacija. Asociacijos valdymo organai yra Pirmininkas, Valdyba ir Taryba. Lietuvos miestuose numatyta galimybė steigti skyrius arba filialus, užsienio šalyse – atstovybes.
JDJ skyriai jau įsteigti Kaune ir Klaipėdoje, artimiausiu metu bus buriamas skyriai Vilniuje, Alytuje. Visuomeninės organizacijos ir piliečiai, kuriems priimtini JDJ tikslai, kviečiami steigti JDJ skyrius visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Asmenis, kurie norėtų inicijuoti JDJ skyrių steigimą kituose Lietuvos miestuose arba tiesiog įstoti į judėjimą, kviečiami kreiptis į JDJ iniciatyvinės grupės narius:
Vilniaus apskrityje į Juozą Žilinską, tel.: 8 698 24290, el.p.: 
juozas87@yahoo.com arba į Liliją Vasiliauskienę, tel.: 8 615 54810, el. p.: vmotnam@delfi.lt 
Kauno apskrityje į Rūtą Zabielienę, tel.: 8 612 96543, el. p.: 
ruta.zabieliene@gmail.com 
Klaipėdos apskrityje į Henriką Labrencą tel.: 8 617 23480, el.p.: 
omega_henlab@yahoo.co.uk // ‘ ); // ]]> 
Panevėžio apskrityje į Ritą Jusienę, tel.: 8616 93499, el.p.:  
rtjusiene06@gmail.com // ‘ ); // ]]> 
Šiaulių apskrityje į Salomėją Jasudienę, tel.: 8 699 52558, el. p.: 
salomeja.m@centras.lt   Palangoje į Donatą Žuolį, tel.: 8 653 51010, el.p.: dzviktorija@yahoo.com 
Alytaus apskrityje į Igną Aleškevičių, tel.: 8 611 13658, el.p.: 
i.aleskevicius@lytagra.lt 
Mažeikiuose į Elegijų Skauroną, tel.: 8 687 42281, el.p.: 
rokutislt@yahoo.com 
Kituose regionuose į Vytautą Baką, tel.: 8674 12928, el. p.: 
vytautas.bakas@pareigunai.lt   arba į Editą Milaševičiūtę tel.: 8 670 13927, el.p.: info@demokratija.eu 

Oficialus JDJ tinklapis yra www.demokratija.eu.
Sukurta JDJ bendravimo internete grupė judejimas@googlegroups.com 

Kaip tapti JDJ nariu?
JDJ nariai gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys. Stojamasis nario mokesti yra:
- Fiziniam asmeniui – 15 lt.
- Juridiniam asmeniui – 100 lt.

Norėdamas (-a) tapti JDJ nariu Jūs:
- Užpildykite nustatytos formos parašymą, jį galite atsisiųsti čia.
- Užpildytą prašymą atsiųskite elektroniniu paštu info@demokratija.eu arba atsiųskite paštu Laisvės pr. 60, Vilnius.
- Į judėjimo sąskaitą banke perveskite 15 lt (jeigu esate fizinis asmuo) arba 100 lt (jeigu esate juridinis asmuo). Sąskaita banke: Jungtinis demokratinis judėjimas,  Swedbank, AB, Banko kodas 73000, Sąsk. Nr.: LT477300010113790589. Pildydami pervedimo duomenis, nurodykite mokėjimo paskirtį, pvz.: “Jono Jonaičio stojamasis mokestis”.

Tapę nariu kasmet turėtumėte sumokėti metinį nario mokestį, kuris yra 60 lt., o socialiai remtiniems, pensininkams ir studentams metinis nario mokestis – 12 lt. Jį reikėtų pervesti į tą pačią aukščiau nurodytą JDJ sąskaitą.

Kaip susisiekti?
Jungtinis demokratinis judėjimas (JDJ)
Laisvės pr. 60, Vilnius,
Tel. 8670 13927 (informacijos koordinatorė Edita Milaševičiūtė)
Elektroninis paštas: 
info@demokratija.eu 
Tinklalapis: www.demokratija.eu
Bendravimo grupė internete: 
judejimas@googlegroups.com 

Mintys apie JDJ
Vytautas Bakas (Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas):
Nuo 2002 m. atstovaudamas pareigūnų interesus esu susidūręs su įtakingiausiais šalies politikais bei visuomenės veikėjais. Deja, negaliu prisiminti, kad nors vienas sprendimas būtų priimtas vardan viešojo intereso. Su itin retomis išimtimis visi sprendimai, kuriuos priima mūsų politikai, remiasi realpolitik, t. y. kiek šis darbas bus įdomus žiniasklaidai, kiek potencialių balsų gali gauti politikas… Deja, neteko pamatyti jokių nuoseklios, programinėmis nuostatomis, vertybėmis pagrįstos veiklos požymių. Realpolitik filosofija įsigalėjo ir daugelio NVO veikloje – čia svarbu tapo ES lėšos arba kiti gerai apmokami užsakymai, už kurių įvykdymą bus gerai sumokėta, pagaliau asmeninė ramybė prisidėjus prie milijoninio mūsų visų turto iššvaistymo. Viskas, tik ne žmogaus teisių, visuomenės intereso gynimas.
Matau, kad prie JDJ steigimosi ištakų yra sąžiningi, nuoširdūs, turintys idėjų žmonės. Prisidėdamas prie JDJ kaip visuomenininkas ir teisėtvarkos atstovas, tikiuosi, kad sukoncentravus pilietiškai nusiteikusių asmenų pastangas, viešojo intereso gynimą pavyks sugražinti į mūsų politikos bei visuomeninės veiklos darbotvarkę.

   

Informacija

Nevyriausybinė nepolitinė organizacija – Jungtinis demokratinis judėjimas.

Palikti Atsiliepimą

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 
 
 
 
 

© Copyright 2012. Tinklapių, svetainių bei nuorodų katalogas. - 5.0e - | sitemap/struktura

Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas